Noodkreet burgmeester Depla: coronabeleid moet worden herzien

Burgemeester Paul Depla

Burgemeester Paul Depla van Breda heeft samen met burgmeester Femke Halsema stevige kritiek geuit op het coronabeleid. Ze vinden dat het fundamenteel anders moet. “De logicala in het coronabeleid is zoek. Dit beleid trekt een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur”, schrijven ze in een opiniestuk in De Volkskrant.

Dertig burgmeesters ondertekenden de brief, waaronder ook burgmeester John Jorritsma van Eindhoven, Jack Mikkers van Den Bosch, Theo Weterings van Tilburg en Han van Midden van Roosendaal.

De ad-hocmaatregelen van de overheid trekken volgens de burgmeesters uit Breda en Amsterdam ‘een te grote wissel op het uithoudingsvermogen en op het vertrouwen’ in het bestuur. Ze vinden het onmogelijk om burgers dwingend te overtuigen van de maatregelen. “Het put het handhavingsapparaat niet alleen uit, maar een repressieve overheid komt tegenover zijn eigen burgers te staan.”

Motivatie om regels op te volgen
Volgens de schrijvers werken regels alleen als mensen doordrongen zijn van de noodzaak van die regels en als ze in overgrote mate bereid zijn deze vrijwillig te volgen. Het feit dat ziekenhuisopnames afnemen en dat omringende landen veel minder zware maatregelen treffen, zorgt ervoor dat de angst voor het virus afneemt. Net als de motivatie om regels op te volgen.

Dat een aantal leden van het parlement zelf de noodwetgeving overtreedt en in sommige gevallen mensen zelfs oproept om zich er tegen te verzetten, maakt handhaven nog moeilijker.

Langetermijnperspectief
De burggemeesters pleiten voor een langetermijnperspectief en voor regels die voorspelbaar, logisch en redelijk zijn. Ook het ongelijke en selectieve handhavingsbeleid moet stoppen, vinden ze.

De schrijvers dringen er bij de regering op aan om het coronabeleid fundamenteel te herzien. Ze willen dat de gezondheidszorg zo wordt ingericht dat ‘het vrije samenleven’ er niet of zo min mogelijk door wordt gehinderd.

“Pas als burgers hoop kunnen ontlenen aan het beleid en zien dat maatregelen ook werkelijk leiden tot de verbetering van hun persoonlijke omstandigheden en hun omgeving, kunnen zij die vertrouwen hebbenjk in deantworzirvoders.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top