June 8, 2023

SHSU Houstonian Online

Read all latest news headlines from USA, UK and around the world, get today's breaking news and live updates on politics, elections, business, sports, economy,​ …

Vlissingen votes narrow majority to apologize for past slavery |  internal

Vlissingen votes narrow majority to apologize for past slavery | internal


Het Vlissingse Lampsinshuis werd in 1641 gebouwd door een rijke koloniale reder. He is now a museum.

Het slavernijverleden van Vlissingen in het court

Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo’n 60.000 tot slaaf gemaakte mensen uit Afrika. Ter vergelijking: Vlissingen zelf telde toen ongeveer tienduizend inwoners. In early 2021 year underzoek in opdracht van de gemeente wordt Vlissingen “de onbetwiste hoofdstad van de Nederlandse slavenhandel” genoemd.

Op het hoogtepunt van de Vlissingse handel in slaafgemaakten was mogelijk een kwart van de lokale economie direct of indirect verbonden met de trans-Atlantische handel.

Vlissingers waren betrokken big de oprichting van koloniën voor tot slaaf gemaakte mensen. Ze droegen volgens onderzoekers bij aan het ontstaan ​​van “de op slavenarbeid gebaseerde plantage-economie”.

  • Volg coloniale geschiedenis